Reklamácia

Chcete nám poslať tovar na reklamáciu? Vytlačte si jednoduchý reklamačný formulár, priložte kópiu daňového dokladu (faktúry) a spolu s tovarom ich odošlite na adresu:

 

Adresa pre zasielanie tovaru:

"REKLAMÁCIA"

Gap.sk

Průmyslová 485, 252 61 Jeneč

Česká republika

(Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku)

Reklamovaný tovar nám prosím pošlite riadne zabalený proti poškodeniu pri preprave a očistite ho od prípadných nečistôt.


Záručná lehota je zákonom stanovená na 24 mesiacov, u nášho tovaru slúži daňový doklad (faktúra) zároveň ako záručný list. Nároky zo zodpovednosti za vadya zo záruky (reklamácia) sa nevzťahujú na závady spôsobené nesprávnym použitím a opotrebením nezodpovedajúcim spôsobom. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po vzniku vady. Reklamovaný tovar nám musí byť doručený spolu s písomným oznámením vád, a obsahovať by mal aj voľbu vysporiadania nároku kupujúceho podľa zákona, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú.

Reklamáciu budeme posudzovať v súlade s pokynmi stanovenými výrobcom tovaru alebo jeho zástupcom, resp. výrobcovia takýto tovar odošleme na vyjadrenie a vybavenie. Reklamovaný tovar nám prosím pošlite riadne zabalený proti poškodeniu pri preprave. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru smerom od zákazníka nesie zákazník. V prípade kladného vybavenia reklamácie je zákazníkovi zaslaný opravený alebo vymenený tovar späť na náklady gapstore.sk. Maximálna doba vybavenia reklamácií je zákonom stanovená na 30 dní, ale snažíme sa všetko maximálne urýchliť.