Darčekové karty GAP

1. Všeobecné 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na darčekové karty GAP, zakúpené v kamenných predajniach GAP alebo na e-shope www.gap.sk. Vydavateľom darčekovej karty je CS Retail 1969 s.r.o. 

Zakúpením darčekovej karty GAP súhlasíte s obchodnými podmienkami. CS Retail 1969 s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať alebo obmedzovať obchodné podmienky bez upozornenia. Aktuálne obchodné podmienky sú k dispozícii tu

Darčeková karta GAP môže mať podobu buď fyzickej karty, alebo podobu elektronickú, pokiaľ je zakúpená cez e-shop www.gap.sk. 

Darčekové karty GAP je možné využiť v krajine, kde bola karta zakúpená a výlučne v kamenných predajniach GAP uvedených tu alebo na e-shope www.gap.sk. Darčekovú kartu GAP môžete použiť na zaplatenie celej hodnoty alebo časti hodnoty vášho vybraného tovaru. 

Ak váš nákup alebo online objednávku nepokrýva darčeková karta GAP kompletne, môžete použiť ďalší spôsob platby na uhradenie nákupu. 

Darčeková karta sa používa jednorazovo. Ak je hodnota zakúpeného tovaru nižšia ako hodnota partnerskej darčekovej karty, rozdiel sa nevracia. 

 

2. Aktivácia karty 

Pri zakúpení karty v kamennej predajni GAP dôjde k aktivácii karty naskenovaním a zaplatením karty. Účtenka za kartu slúži ako doklad aktivácie. 

Pri zakúpení karty na e-shope www.gap.sk dôjde k aktivácii karty zaplatením karty. Faktúra za kartu slúži ako doklad aktivácie. 

  

3. Platnosť karty 

Doba platnosti darčekovej karty je 6 mesiacov odo dňa jej aktivácie. Po uplynutí doby platnosti darčekovej karty GAP nemá zákazník právo žiadať akékoľvek peňažné plnenie po vydavateľovi, a to ani v prípade, že prostriedky na darčekovej karte zostali nevyčerpané. 

Pokiaľ bude karta uplatnená na kamennej predajni GAP cez EAN kód, bude automaticky zneplatnený PIN kód umiestnený pod stieracím políčkom pre uplatnenie na e-shope www.gap.sk. A naopak. 

  

4. Vrátenie tovaru 

Pokiaľ bol nákup na e-shope uhradený darčekovou kartou, tak v prípade vrátenia tovaru je vystavený zľavový kód na hodnotu vratky. Zľavový kód platí iba na e-shope. 

Darčekovú kartu GAP nie je možné vymeniť za hotovosť. 

 

5. Úročenie 

Prostriedky na karte nie sú úročené. 

 

6. Obmedzená zodpovednosť 

CS Retail 1969 s.r.o. nenesie zodpovednosť za darčekovú kartu GAP, akonáhle je aktivovaná, ak sa následne stratí, je ukradnutá, deaktivovaná alebo zničená. Zaobchádzajte so svojimi darčekovými kartami GAP ako s hotovosťou. 

Darčeková karta môže byť použitá príslušným držiteľom. Za používanie a úschovu darčekovej karty zodpovedá výhradne jej držiteľ. V prípade jej odcudzenia, straty alebo poškodenia nebude vymenená. Karty zhotovené akýmkoľvek nezákonným spôsobom budú neplatné, nebude ich možné použiť na nákup produktov. 

  

7. Zákaznícky servis 

Email: info@gap.sk 

Telefón: +421 233 329 718, PO-PIA 9:00 - 17:00